Lista obecności na zebraniu wiejskim

LISTA OBECNOŚCI

mieszkańców wsi ........................ na zebraniu wiejskim w sprawie funduszu sołeckiego w dniu ........................

Lp.Imię i nazwiskoPodpis
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Pobierz dokument w formacie MS Word: Lista obecności na zebraniu wiejskim